Освітньо-виховний проект "Україна - моя країна, Торецьк- мала Батьківщина"

/Files/photogallery/2018-01-25_09-30-09.png

«Україна - моя країна, Торецьк – мала батьківщина»

Проект рекомендований до реалізації в освітній системі ЗОШ І – ІІ ступенів № 21 Торецької міської ради Донецької області протягом 2017-2018 н.р. (протокол методичної ради №2 від 12.10.2017)

Актуальність проекту

Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.

Становлення і розвиток незалежної України, формування нових соціально-політичних відносин можливе лише за умови усвідомлення молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї країни. Відтак, патріотичне виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості – громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською позицією. Адже патріотизм – одне з найглобальніших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що поєднує в собі любов до своєї Вітчизни, рідної землі, свого народу, своєї матері, бажання зберегти історично-культурну спадщину і готовність до їх захисту.

В основі системи патріотичного виховання має бути національна ідея як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому.

Провідною ідеєю проекту є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності.

Основні поняття

Патріотизм – це любов до Батьківщини, відданість своєму народові, готовність для них на жертви й подвиги.

Патріот – той, хто любить свою Батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги.

Патріотичне виховання – процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих громадських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей,необхідних для реалізаціїінтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни.

Мета та завдання

Метою Проектує формування патріотизму юних українців, самовідданості, активної громадянської позиції, особистої відповідальності і дієвості за долю та єдність країни.

Основними завданнями Проекту є:

  • активізація діяльності педагогічного колективу з виховання у дітей, учнівської молоді почуття патріотизму;
  • організація виховної роботи та змістовного дозвілля учнівської молоді патріотичного спрямування, успадкування духовних надбань українського народу;
  • посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави
  • виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України;
  • виховання у дітей та учнівської молоді шанобливого ставлення до державних символів – Державного Герба України, Державного Прапора України і Державного Гімну України, почуття громадянства, освіченості, формуванню національної свідомості, належності до рідної землі;
  • забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування сімейних цінностей;
  • здійснення науково-методичного супроводу реалізації завдань патріотичного виховання;
  • підготовка вчителів до реалізації завдань патріотичного виховання;
  • створення та наповнення інформаційних ресурсів з питань патріотичного виховання.

Нормативно-правова база

з питань патріотичного виховання

•Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на2016-2020 роки»;

•Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»;

•Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»;

•Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»;

•Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення їїобороноздатності»;

•Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки;

•Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затверджена Указом ПрезидентаУкраїни від 24 березня 2012 року № 212;

•Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від16.06.2016 № 641;

•Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25жовтня 2002 року № 948;

•Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми«Молодь України» на 2009-2015 роки»;

•Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1494 «Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівняпатріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій звідвідуванням об’єктів культурної спадщини»;

•Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План організації виконання положень УказуПрезидента України від 27.04.2009 № 272 «Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»;

•Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді таспорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від27.10.2009 №3754/981/538/49;

•наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання всистемі освіти»

•наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного вихованнядітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніхнавчальних закладах»

наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодопосилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;

•наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтиривиховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

•наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000№439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядкувикористання державної символіки в навчальних закладах України»;

•лист Міністерства освіти і науки України від 24.06.2015 № 1,9 – 302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти;»

•лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»;

•лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»;

•лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012№ 1/9-557 «Про методичні рекомендації з громадянської освіти та виховання у навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році»

•лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 №1/9-530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи».

Розробники Проекту: адміністрація ЗОШ І – ІІ ступенів № 21 Торецької міської ради Донецької області, рада шкільного містечка « Евріка», батьківська громадськість.

Учасники Проекту: педагоги, діти, учнівська, батьківська громадськість, органи місцевого самоврядування, громадські організації, дитячі громадські об’єднання.

Термін реалізації Проекту: 2016-2017 н.р.

Характеристика Проекту:

за кінцевим результатом: шкільний освітньо-виховний;

за кількістю учасників: масовий;

за тривалістю: довготривалий;

за характером контактів: зовнішній;

домінуючий вид діяльності: творчий.

Поетапний план проекту

I етап.Підготовка до проектування.

· визначення та осмислення необхідності впровадження проекту;

· розробка загальної концепції проектування.

II етап.Передпроектний аналіз.

· діагностика актуального стану школи: визначення проблем та труднощів під час реалізації проекту;

· визначення першочергових напрямків проектування.

III етап.Створення програми реалізації проекту.

· визначення засобів, шляхів, термінів реалізації проекту;

· розширення проектної групи, формування профільних груп.

IV етап.Відпрацювання механізмів реалізації проекту.

· розробка методичного забезпечення проекту;

· визначення матеріального забезпечення проекту.

V етап.Реалізація проекту.

· робота в школі за програмою проекту;

· реалізація проектних цілей;

· моніторинг реалізації проекту.

VI етап.Аналіз результатів проектування.

· визначення переваг та можливих недоліків проекту;

· оцінка результативності проекту.

VII етап.Корекція результатів проектування.

· виправлення недоліків у роботі проекту;

· окреслення засобів та шляхи усунення недоліків.

Кiлькiсть переглядiв: 1500

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.